منوکسید سنج Fluke CO-220

منوکسید سنج Fluke CO-220

توضیحات

منوکسید سنج Fluke CO-220، می تواند میزان منوکسید هوا را اندازه گیری کند و این به متخصصان کمک می کند تا انباشت گاز را در جایی که احتمال اشتعال است پیدا کنند. این ابزار در جایی که میزان گاز تغییر کند هشدار می دهد و قابلیت ذخیره بیشترین میزان اندازه گیری را دارد.به عبارتی CO-220 بهترین وسیله برای استفاده ی تکنسین ها و سایر متخصصانی است که نیاز دارند سطح CO را در فضاهایی صنعتی، ساختمانهای تجاری یا مسکونی یعنی خانه هایی که تجمع گاز قابل اشتعال در آنها وجود دارد، اندازه گیری کنند.

مشخصات محصول

برندFLUKE
سنجش فشارندارد
سنجش منوکسید کربندارد
سنجش دماندارد
سنجش رطوبتندارد
سنجش سرعت هواندارد
شمارش غلظت ذراتندارد

مرتبط محصولات

product-img
product-img
product-img