فهرست مقالات

ابزار دقیق
December 15, 2020
ابزار دقیق یک اصطلاح جمعی برای اندازه گیری ابزار است که برای نشان دادن، اندازه گیری و ضبط مقادیر فیزیکی استفاده...
ترمومتر لیزری
November 11, 2020
ترمومتر در لغت به معنای اندازه گیر دما یا همان دماسنج می باشد. ترمومتر لیزری بدون تماس مستقیم و اکثرا تا فاصله 50...
Hand Pump Fluke 700HTP 2
October 28, 2020
به طور کلی هند پمپ وسیله ی مکانیکی است که توسط نیروی وارد شده ی دست، هوا یا مایع را جا به جا می کند. فشار مقدار نیرویی...
Fluke Temperature calibrator
October 22, 2020
دما رایج ترین پارامتر در تنظیمات تجاری و صنعتی است. کالیبراتور دما ابزاری برای کنترل و تایید درستی مقادیر اندازه...